RL_1

Sarunas “Nāves ēnā”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Conversations “In the Shadow of Death”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Pandēmijas sākumā divi filozofi nolēma savstarpējās sarunās runāt par jautājumiem, kuri satrauca mūsu prātus. Šīs sarunas veldzēja un nomierināja daudzus. Draugu sarunas ir gandrīz vienīgais veids, kā iespējams uzturēt dzīvu tieksmi pēc patiesības. Šādā sarunā nav jāpierāda, kuram ir taisnība, kurš gudrāks, kurš vairāk lasījis. Sarunas tika nosauktas par Nāves ēnā, jo mēs tā jutāmies. Sarunājās žurnāla Rīgas Laiksizdevēji A. Rītups un U. Tīrons par lielajiem jautājumiem – nāvi un bailēm, par to, kā pazīt sevi, kā iespējams sarunāties, domāt, nemirstība, erots u.c. Sarunas varēja vērot klātienē, uzdot jautājumus, tās publicētas “YouTube”un izdotas podkastā. Lai sarunu ar sabiedrību turpinātu arī fiziski, tika nodrukāti deviņi maisiņi ar tekstiem, kas uzmundrināja lasītājus un nelasītājus.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: At the very beginning of the pandemic, two philosophers decided to talk to each other about matters that troubled our minds. These talks cheered and calmed many of us. Having conversations with friends is almost the only way to keep a living urge for the truth. In such a conversation, it is not necessary to prove who is right, who is smarter, who has read more. Conversations were called “In the Shadow of Death”, because we felt like it. The publishers of “Rīgas Laiks” Arnis Rītiņš and Uldis Tīrons talked about “the big issues” – death and fear, how to recognize yourself, how you can talk, know and think about human, immortality, soul, psyche and erotics. At the time it was possible, the talks could be watched in person, and questions could be asked to the speakers. They were published on Y
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: grafisks un digitāls darbs

Informācijas par autoru

Autors: Dizaina idejas autore Una Rozenbauma, Maketētājs Juris Petraškevičs
Komanda: Dizaina idejas autore Una Rozenbauma, Maketētājs Juris Petraškevičs