KNAUF 2020 pretskats

Skanda KNAUF 2020

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Audio Speaker KNAUF 2020
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Skanda KNAUF 2020 paredzēta stacionārai un portatīvai lietošanai. Dizaina koncepts ir pētnieciskais dizains, kas konkrētajā produktā nozīmē: dizaina formu un tehniskos parametrus nosaka sociāli, ekonomiski un ar vidi saistīti faktori. Skandā KNAUF 2020 augsto frekvenču skaļrunis ir RRR S -90 nerealizētā jaunā moduļa uzlabotais variants – pati augstvērtīgākā tehniskā komponente (radio inženieris A. Grepers). Priekšējais panelis ir veidots, kā koka QRD skaņas kliedētājs 1000Hz-10 000Hz diapazonam. QRD kliedētāju mēdz dēvēt par vitamīnu C akustikā, jo tas vienmēr uzlabo telpas akustiku. QRD kliedētāja prototipu konstruēja vācu fiziķis M. Šroders 70 gados. Sānu un aizmugures panelis ir veidots no Knauf Blue ugunsdrošās ģipša plāksnes. Skandas akustiskā kvalitāte nodrošina kvalitatīvu skaņu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Audio Speaker KNAUF 2020 is intended for stationary and portable use. Research design is the main concept of the product, which reflects as the idea that form and technical parameters of the design are determined by social, economic and environmental factors. The high-frequency speaker is the improved model of the unrealized RRR S -90 – the most valuable technical component (radio engineer A. Grepers). The front panel is designed as a wooden QRD sound diffuser for the 1000Hz-10,000Hz range. QRD diffuser is often defined as the Vitamin C in acoustics, because it always improves the acoustics of the room. The prototype of the QRD diffuser was designed by the German physicist M. Schroder in the 1970s. The side and back panels are made of Knauf Blue fireproof gypsum board.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Skanda KNAUF 2020 ir fizisks produkta dizaina prototips.

Informācijas par autoru

Autors: Andris Veinbergs; Viktors Roze; Viesturs Veinbergs
Komanda: Andra Ulme; Anna Katrīna Kupše; Sintija Zālīte; Maija Aļeiņikova; Kristaps Egle; Silvesters Hakers