1-8

Skorpions

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Scorpion
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Skorpions. Skorpions sava indes dzeloņa dēļ jau sen dabiski saistās ar nāvējošu draudu jēdzienu, tomēr līdzsvara dēļ tas simbolizē arī taisnīgumu. Senās Ēģiptes pirmsdinastiju laika karali sauca Skorpions (Selketa), kas bija burvju ārsta vārds. Senie buramie vārdi pret “dzeloņainiem rāpuļiem” apliecina cerību, ka dievišķā maģija ir stiprāka par jebkuru indi. Kāpnes. Kristietībā simbols saistībai starp debesīm un zemi, respektīvi, iespēja uzkāpt debesīs. Sevišķi pazīstams ir Jēkaba sapnis, kas vēsta par kāpnēm, pa kurām Dieva enģeļi kāp augšup un lejup – dzīves savstarpējās komunikācijas izpausme starp Dievu un cilvēku.Pakāpieni no vienas puses apzīmē taisnīgumu, labestību, pazemību, uzticību, darbu, pienākuma apziņu, cēlsirdību līdz ar gudru sapratni, no otras puses – viduslaiku zināšanām.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Scorpio. Because of its sting of poison, Scorpio has long been naturally associated with the concept of a deadly threat, but for balance it also symbolizes justice. The king of pre-dynasty Egypt was called Scorpio (Selketa), the name of a magician. The ancient sailing words against “prickly reptiles” affirm the hope that divine magic is stronger than any poison. Stairs. In Christianity, the symbol of the connection between heaven and earth, respectively, is the opportunity to ascend to heaven. Particularly well-known is Jacob’s dream, which tells of the stairs by which the angels of God ascend and descend – the expression of the mutual communication of life between God and man. intelligent understanding, on the other hand – free arts corresponding to medieval knowledge.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: fizisks darbs
Fotogrāfa vārds: Janis Straupe

Informācijas par autoru

Autors: Jānis Straupe