Roku dezinfekcijas stends/ Hand sanitizer stand

SPRAYBOX

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: SPRAYBOX
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: 2020. gada pandēmija visā pasaulē viesa daudz izmaiņas. Pēkšņi parādījās daudzi ierobežojumi un jauni noteikumi, lai nodrošinātu savu un apkārtējo drošību. Roku higiēna kļuva par jaunu normu, un roku dezinfekcijas stendi par katra uzņēmuma seju un daļu identitātes. Mēs uzskatām, ka ieguldījums klientu un darbinieku veselībā un drošībā nav jāveic uz biroja telpu estētikas rēķina. Tāpēc eleganta dizaina vienkāršība tika apvienota ar roku dezinfekcijas stendu praktisko funkciju. FUNKCIJAS: – Kustības sensors aktivizējas 10-15 cm attālumā -Izsmidzināšanas sprausla šķidrumu izsmidzina vienu sekundi -LED gaismas diode nepārtraukti spīd ar 50% spilgtumu. Izdalot dezinfekcijas līdzekli, tā spīd ar 100% spilgtumu MATERIĀLI: -Saplākšņa rāmis, krāsots ar presi -Elektronika
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Many restrictions and new rules appeared suddenly to ensure safety of oneself and others. Hand hygiene became the new normal and hand sanitiser stands became each company’s face and identity. We believe that investing in the health and safety of  customers and employees shouldn’t be done at the expense of the aesthetics of the office space. Therefore elegant simplicity in design was combined to the practical use of a hand disinfection stand. FUNCTIONS: – Motion sensor activates within a 10-15 cm range -The spray nozzle dispenses the liquid for one second -LED light emitting diode shines continuously with a 50% luminance. When the disinfectant is dispensed, it shines with a 100% luminance MATERIALS: -Plywood frame, press-painted
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Roku dezinfekcijas stends/ Hand disinfection stand
Patenta reģistrāciajs Nr: 007958699-0001

Informācijas par autoru

Autors: Mārcis Ziemiņš
Komanda: Raimonds Rozenbergs