StoriesInSounds_2480x3543px_OUT-01

Stories in Sounds

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Stories in Sounds
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Mūziku var piedzīvot no divām pusēm. Mūziku radot, mākslinieks ieliek neskaitāmas stundas, lai sasniegtu izcilību. Otrā pusē — klausītājs. Mūzika ietekmē mūsu emocijas un to, kā mēs redzam pasauli sev apkārt. Bet reti aizdomājamies par neredzamo. Kas būtu mūsu acu priekšā, ja mūzika būtu redzama? Kādus triepienus mūziķi radītu, ja viņu instrumenti būtu iemērkti krāsā…? Dizaina mērķis ir iemiesot mūzikas ritmu un akadēmijas gaiteņos esošo vibrāciju — ar teksta izkārtojumu, eksperimentāli grafiskām ilustrācijām un spēcīgu fotogrāfiju. Būtiska publikācijas sastāvdaļa ir lietotnes Overly izmantošana, kas padara to laikmetīgu un lasītājam aizraujošu. Skenējot “gleznojuma” attēlus, kļūst redzams vizuālo eksperimentu process, un lapas kļūst dzīvas.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: There are two sides to experiencing music. On one side there is the musician. In order to create music one must put in the countless hours to strive for excellence. On the other side there is the listener. We, the people. Music lifts our emotions and changes how we see the world. But rarely do we think about what’s invisible. What would we see if the act of music became visible? What strokes would musicians create if their instruments were dipped in paint…? The goal of design was to embody the rhythm and vibration of music — through layout, experimental graphics and powerful photography. A crucial part of experiencing the publication is the use of AR app by Overly . By scanning the painted images one can see the process behind the visual experiment and the pages suddenly become alive.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Grāmata ar paplašinātās realitātes elementiem (https://vimeo.com/506168231)
Fotogrāfa vārds: Arturs Kondrats, Sandijs Ruļuks

Informācijas par autoru

Autors: Maija Rozenfelde
Komanda: Anda Beitāne, Annija Bičule, Gunda Miķelsone, Maija Rozenfelde, Arturs Kondrats, Amanda Zaeska