Terbatas_iela_11

Tērbatas vasaras iela

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Tērbatas summer street
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Tērbatas vasaras iela bija mēneša garš projekts ar mērķi veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu un spēju pārdzīvot pandēmiju un aktualizēt sociālo un vides ilgtspēju. Tā ietvaros viena no pilsētas centrālajām ielām tika transformēta zaļā un līksmā gājēju zonā. Dizaina mērķis bija mudināt iedzīvotājus iztēloties un piedalīties alternatīvas un priekpilnas pilsētvides radīšanā, kas ir brīva no satiksmes un atvēlēta iedzīvotāju brīvā laika aktivitātēm. Tas panākts ar rotaļīgu vizuālo identitāti komunikācijas materiālos un scenogrāfijā. Galvenie vides elementi bija: gaismas, augi, mobilas mēbeles, karogi un pilsētu apcerošas dzejas rindas skatlogos. Vides dizains un vizuālā identitāte radīja publiskas dzīvojamās istabas noskaņu un aicināja gājējus piedzīvot pilsētu kā aizraujošu spēles laukumu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Tērbatas summer street was a month-long project that promoted a sense of community, and resilience by transforming a street into a festive and green pedestrian zone. The goal of the design was to inspire people to imagine and engage with an alternative and joyful city environment, free of traffic and entirely dedicated to people’s free-time activities, by promoting socio-environmental sustainability. It was achieved by playful visual identity carried through communication materials around the city and the set design on-site. The main design elements were: lights, plants, mobile furniture, colorful flags, and poetry lines in window-cases. The set design and visual identity created a sense of a public living room and encouraged pedestrians to experience the city as an exciting playground.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Vides dizains un vizuālā identitāte
Fotogrāfa vārds: Madara Gritāne

Informācijas par autoru

Autors: Rūta Jumīte, Darja Meļņikova, Renāte Prancāne