GIF_PlausuVezis

Uzelpo. Dzīvo.

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Breathe. Live.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Mākslas projekta “Uzelpo. Dzīvo.” mērķis ir plaušu vēža slimnieku atbalsts. Plaušu vēzis ir aktuāla un smaga problēma, par ko publiski nav nemaz tik daudz informācijas. Radās ideja plaušu vēža tematiku sabiedrībai parādīt caur balonu simbolismu. Balonus simboliski varam uztvert kā plaušas, kurās ieplūst un izplūst gaiss. Pašā mākslas projektā ir vērojami divi sarkani baloni, kas piepūšas un pēc tam atkal saraujas. Bet abi baloni nav vienādi – viens no tiem ir klāts ar pleķiem, ko iespējams ieraudzīt tikai tad, kad tas piepūšas. Tas simboliski attēlo plaušu vēzi, kurš slēpjas un ir laikus jāatklāj. Balona izplešanās un saraušanās, attiecīgi ieelpa un izelpa, simbolizē dzīvību. Balonos ir izmantota īpaša tehnoloģija, kas ļauj tiem pašiem piepūsties un izpūsties.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Art project “Breathe. Live.” aims to support lung cancer patients. Lung cancer is a topical and serious problem for which there is not much public information. The idea arose to show lung cancer to the public through balloon symbolism. We can symbolically perceive balloons as lungs into which air enters and leaves. In the art project itself, there are two red balloons that inflate and then contract again. But the two balloons are not the same – one of them is covered with spots, which can be seen only when it inflates. It symbolically depicts lung cancer, which is hidden and must be detected in time. The expansion and contraction of the balloon, inhaled and exhaled, respectively, symbolizes life. The cylinders use a special technology that allows them to inflate and inflate themselves.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Mākslas darbs ir fizisks. Balonos ir izmantota īpaša tehnoloģija, kas ļauj tiem pašiem piepūsties un izpūsties. Tiem nav nekādu trubiņu, caurulīšu vai citu palīginstrumentu, kas tajos iepūstu gaisu vai pēc tam to izpūstu. To visu dara baloni paši.
Fotogrāfa vārds: Artūrs Analts

Informācijas par autoru

Autors: Artūrs Analts