unnamed

Viss ir norm.a

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Everything is norm.al
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Kampaņas “Viss ir Norm.a” mērķis ir mazināt stigmu sabiedrībā par psihiskās veselības saslimšanām. Parādīt to, ka cilvēki ar psihiskās veselības saslimšanām nav vieni. Atklāt simptomus, pieredzes stāstus un ieteikumus atbalsta saņemšanai, tā ir mūsdienu norma, ar ko saskaras liela daļa sabiedrības. Tādēļ kampaņai izvēlēts sauklis “Tu neesi viens, pat maizei ir savs sviests”. Katrai saslimšanai radīta animēta svietsmaize, kas raksturo saslimšanu. Kampaņas ietvaros radīti divpadsimt pieredzes video stāsti un informatīvi plakāti par dažādām saslimšanām, kā depresiju, nesuicidālu paškaitējumu, narkotiku un alkohola atkarību, neirotisko anoreksiju, robežstāvokļa personības traucējumiem, bipolāri afektīviem traucējumiem, demenci, mācīšanās traucējumiem, uzmanības deficītu un citām.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The “Everything is Norm.al” campaign aims to reduce public stigma about mental health problems. Show that people with mental health problems are not alone. Discovering symptoms, experience stories and suggestions for support is a modern norm faced by a large part of society. That is why the slogan “You are not alone, even bread has its own butter” has been chosen for the campaign. An animated sandwich is created for each disease, which characterizes the disease. The campaign created twelve experience video stories and informative posters about all illnesses such as depression, non-suicidal self-harm, drug and alcohol addiction, neurotic anorexia, borderline personality disorder, bipolar affective disorder, dementia, learning disability, attention deficit and problems.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Kampaņas ietvaros tiek radīti gan digitāli, gan fiziski darbi. 12 video stāsti, animācijas, kā arī A1, A3 un pieturu plakāti katrai no slimībām.

Informācijas par autoru

Autors: Dizaina idejas autore Una Rozenbauma, Ilustrators Svens Neilands, Dizainere Aija Baumane