Zuzeum-146-II-fotoMadaraGritane

Zuzeum Mākslas centrs — Vides grafikas

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Zuzeum Art centre — Environmental graphics
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Zuzeum mākslas centrs ir multidimensionāla telpa izstādēm, pasākumiem, lekcijām un radošajām darbnīcām. Īsi intriģējoši teksti, kas komentē mākslas baudīšanas procesu, piepilda mākslas centru, lai bagātinātu apmeklētāju pieredzi arī, ja tie nedodas uz izstādi. Papildus vides grafikām, galvenā ēkas izkārtne veidota, lai rodas sajūta, ka “tā vienmēr bijusi tur”. Katra grafika ir veidota individuāli, iedvesmojoties no dažādiem tipografiskajiem stiliem, kas reiz lietoti Latvijas dizaina scēnā komentējot plašo Zuzānu kolekciju, kas arī pulcē darbus no dažādiem mākslas vēstures periodiem. Burtu dizaina atsaucēm izmantoti: Čehonina stils, Padomju platais, neona veikalu zīmju, Latviešu burtu grafiku 20.gs., burtveidols Austra un rūpnīcu fasāžu ciparu stils galvenajai zīmei.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Zuzeum Art centre is a multidimensional space for exhibitions, events, workshops and lectures. To add another level of experience for those who aren’t attending the exhibition, intriguing messages were hidden around the space commenting on the act of consuming art. An additional task was to treat the main signage ‘as if it was always there’. Each lettering is custom made using influences from different historic styles of typography once used in Latvian design scene similar as the Zuzāns collection that gathers works from different periods of Latvian art history. References include Chekhonin style, Soviet extended sans, neon shop signs, Latvian ’20s lettering, text typeface Austra inspired by ’20s type tradition and factory brick number style for main Zuzeum sign.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Vides grafikas
Fotogrāfa vārds: Madara Gritāne, Zane Priede

Informācijas par autoru

Autors: Overpriced Design
Komanda: Aigars Mamis, Eva Abduļina, Agnese Kleina