Aerofotogrāfiju kolekcija “Latvija no putna lidojuma”

Darba autors: Juris Kalniņš, LDS biedrs
Darba pasūtītājs: SIA “Fotocentrs”

Darba īss apraksts

Darbs ir dažāda stila dažādu fotogrāfiju kolekcija, kas rāda Latviju no putna lidojuma skatpunkta. Tas ir Latvijas vizuāls tēls. Daba, mākoņi, jūra, lauki, pilsētas, meži, upes – tas viss kopā ir Latvija. Nav svarīgi zināt attēlu fotografēšanas vietu – viss kopā ir Latvija. Tomēr sešiem attēliem failu nosaukumos pievienoju norādes.