Aklā zona (Angles Morts)

Darba autors: Aleksejs Beļeckis
Darba pasūtītājs: Sabīne Vernere
Darba radīšanas laiks: 2023. gada augusts/septembris

Darba īss apraksts

“Aklā zona” ir Sabīnes Verneres iniciētā izstāde, ar ideju veidot hibrīdu personālizstādes un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma darbu apvienojumu. Tās mērķis ir pievērst uzmanību muzeja krājumam, kā arī jaunās paaudzes māksliniekiem meklēt savas personības veidošanās nosacījumus kolektīvā vidē. Izstādes telpa līdzās praktiski-estētiskam risinājumam darbu izstādīšanai galerijā vienlaicīgi ir arī telpiski tēlnieciska atbilde izstādes centrālajam jautājumam par serežģītajām institūcijas, sabiedrības un mākslinieku savstarpējām attiecībām. Kā izejas punktu ņemot vērā telpas arhitektūru un atsauces uz muzeja vēsturiskiem interjeriem un tēlniecības darbiem, iekārtojums veidots kā telpiska horeogrāfija, kas veido apmeklētāja nepārtrauktu kustību un ķermenisku mijiedarbību ar darbiem.