Asociatīvās kartes “NĀK—MAP” kā vides identitātes un orientēšanās rīks

Darba autors: Linda Rubene
Darba pasūtītājs: Latvijas Mākslas akadēmija

Darba īss apraksts

Darbs ir jaunas pieejas meklējumi asociatīvo karšu (mental maps) izmantošanā, lai spētu labāk orientēties pilsētvidē. Rezultāts panākts caur vietas identitātes diskursu. Tika radīta konceptuāla daudzslāņu, ilustratīva identitātes karte konkrētai videi – Rīgas Klusajam centram, ar nosaukumu Nāk-map + papildinoša digitāla platforma www.nak-map.info, kas skaidro dizaina procesu. Kartes Nāk-map pamats ir balstīts iedzīvotāju asociatīvajās kartēs, bet katrs tās slānis pievieno jaunu un neatkarīgu informāciju, kas gūta atšķirīgu tehniku un dizaina metožu pielietojumā, rezultātā radot bagātīgu un skaidru Rīgas Klusā centra tēlu, kas ļauj šo vidi veiksmīgāk identificēt un tajā orientēties. Unikālā un kompleksā darba metode ļauj Nāk-map kalpot par rīku dažādu nozaru profesionāļu (dizaineru, arhitektu, pilsētplānotāju, psihologu u.c.) darbā, jo risina veidu kā indivuduālās pieredzes un perspektīvas integrēt vienotā veselumā.