Atkritumu poligona “Getliņi” teritorijas makets

Darba autors: Māris Mortukāns
Darba pasūtītājs: SIA Getliņi EKO

Darba īss apraksts

Sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijas makets ir informācijas prezentācijas rīks par poligonā notiekošajiem procesiem, aizstājot tradicionālās prezentācijas pieejas. Interaktīvais makets attēlo poligona teritorijas ģeogrāfisko reljefu, teritorijas plānojumu un tajā notiekošos procesus (mērogs 1:500; maketa lielums ~3x2m). Makets tiek izmantots klātienes ekskursiju laikā, veicinot interaktīvu mācību vidi. Poligona maketa dizains ļauj lietotājam patstāvīgi iepazīties ar maketā ievietoto informāciju vai darīt to poligona personāla vadībā. Maketa digitālie risinājumi attēlo informāciju gan par poligona procesiem, to novietojumu teritorijā, gan vēsturiskos aspektus, kā arī iekļauj viktorīnas spēli un dažādus papildus informatīvos materiālus (video, attēli) zināšanu nostiprināšanai. Makets tiek izmantots kā interaktīvs mācību un mācīšanās rīks iekštelpā, papildinot ekskursijas āra daļu poligona teritorijā.