Izstāde “B kā baroks”

Darba autors: Deniss Hanovs, Kristīne Liniņa, Tatjana Raičiņeca, Dmitrijs Zinovjevs, Zane Zelmene
Darba pasūtītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Darba īss apraksts

Mūsu zināšanas par baroku vienmēr paliks fragmentāras. Periodizācijas, definīciju un reģionālo variāciju neskaidrības baroka vēsturē stimulējušas vēlmi izstādē to izprast kā globālu 17.–18. gadsimta kultūras fenomenu, atsakoties no robežām, ieraugot aizmirsto, ieklausoties alternatīvās, veidojot savu versiju par to, kas ir baroks. Mēs spējam sadzirdēt baroka laikmeta trauksmes signālus un skumjas pēc drošības. Skatot baroka laikmeta norišu līdzības ar mūsdienu globālo sabiedrību, vienlaikus tiek uzdots jautājums par vēstures atkārtošanās iespējamību. Izstādes dizainā izmantoti barokam raksturīgi iedarbības līdzekļi — kustība, multimedialitāte, emociju funkcionalitāte, teatralitāte un telpiska neregularitāte.