Biedrības “Cēsu mantojums” grafiskā komunikācija

Darba autors: Jānis Krauklis
Darba pasūtītājs: Biedrība “Cēsu mantojums”
Darba radīšanas laiks: 2021.-2023.gads

Darba īss apraksts


Biedrības Cēsu mantojums grafiskā komunikācija ar iedzīvotājiem iedzīvina biedrības misiju – atpazīt un saglabāt Cēsu un Cēsu novada vēsturisko ēku vērtības, dzīvojot 21. gadsimtā. “Cēsu mantojums” ir sabiedriska organizācija, kura sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību konsultē un izglīto kultūrvēsturisku ēku īpašniekus un iedzīvotājus. Grafiskā komunikācija ar ilustrāciju un vienkāršiem tipografiskiem risinājumiem runā par biedrības rīkotajām praktiskām nodarbībām, lekcijām un finansējuma piesaistes iespējām.