Brīvs un neapturams

Darba autors: MAGIC
Darba pasūtītājs: LMT

Darba īss apraksts

5G ir par progresu un to, kā tas mūs veido. LMT kampaņas mērķis bija radīt sajūtu par gaidāmajām tehnoloģiskajām pārmaiņām. LMT 5G ienāk ar spēku un lielā ātrumā – gluži kā savvaļas zirgu bars. Mums vajadzēja raidīt sajūtu signālu par pārmaiņām un ierakstīt sevi šajā tehnoloģiju stāstā.

Lai kvalitatīvi īstenotu šāda mēroga ieceri, tika piesaistīta spēcīga kino profesionāļu komanda, toskait arī starptautiski atzīti meistari — operators Jurģis Kmins, režisors Jānis Nords un lietuviešu producents Augustinas Katiļus (Augustinas Katilius).