Brūzis “Manufaktūra”

Darba autors: “Sampling” — Manten Devriendt, Liene Jākobsone
Darba pasūtītājs: “Realto Manufaktūra”

Darba īss apraksts

Brūzis atrodas vēsturiskā ražošanas ēkā, kas pielāgota alusdarītavas un bāra vajadzībām. Projekta koncepcijas pamatā ir arhitektu vēlme izcelt šīs necilās ēkas ilgo mūžu un dažādos laika periodos piedzīvotās pārbūves. Rezultāts estetizē atšķirīgās būvniecības pieejas un paņēmienus, papildinot tos ar jaunu, laikmetīgu uzslāņojumu, kas kārtējo reizi piemēro ēku citai funkcijai. Ēkas vizuālais tēls iecerēts kā ilgtspējas un atkārtotas izmantošanas manifestācija. Iekštelpu dizains ietver gan iepriekš lietotas, gan no ēkas teritorijā atrodamiem materiāliem izgatavotas mēbeles.