Svētku kampaņa “Cel Latviju ar darbu, dziesmu, valodu”

Darba autors: Rīgas dome
Darba pasūtītājs: Rīgas dome
Darba radīšanas laiks: 2021. gada novembris

Darba īss apraksts

Lai mudinātu cilvēku nepadoties rudens tumsai, Rīgas dome Latvijas dzimšanas dienai par godu veidoja svētku kampaņu “Cel Latviju ar darbu, dziesmu, valodu”, kas aktualizēja to, ka brīvība un valsts ir nerimstošs process. Kampaņu veidoja Pauļa Liepas mākslas darbs, latviešu tautasdziesmu gaismas burtu instalācijas pilsētā, oriģināls skaņu celiņš un animēta TV reklāma, kas mudināja cilvēkus uzdot jautājumus par to, ko katram no mums nozīmē Latvija un latvietība.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Rīgas pilsētvide ir komunikācijas kanāls ar līdz šim neizmantotu potenciālu, veidojot integrētas komunikācijas kampaņas – sevišķi, svētkos. Tāpēc šoreiz izvēlējāmies eksperimentēt ar formātiem un daļu no jau rīdziniekiem ierastajiem pilsētvides lielstendiem pārvērtām par vizošiem tautasdziesmu gaismas burtiem, kas, līdzās Pauļa Liepas zeltainajam darbam, ieguva jaunu mirdzumu. Tāpat pirmo reizi tapa unikāls skaņu celiņš un Rīga TV klipā izmantoja tikai animētu video saturu, kurā iekļauts tikai kampaņas galvenais vēstījums un audiovizuāls baudījums, bez politiķu klātbūtnes.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Novembris kā vienmēr ir tumšs, drūms un slapjš laiks. Turklāt, 2021. gada novembrī bija ļoti strikti Covid-19 ierobežojumi, kuru laikā nenotika publiski pasākumi un komandantstunda iestājās plkst. 20. Aktuāls bija jautājums – kā Rīga kā pilsēta var iepriecināt iedzīvotājus, nenodrošinot kultūras pasākumus? Rīgas pilsētai piederošie plakātu stendi un afišu stabi līdz šim izmantoti kā informācijas nesējs, ne komunikācijas konceptu atspoguļošanas vai pilsētvides noformējuma rīks. Tāpat nekad nav ticis domāts integrētās komunikācijas līmenī, kur visos kanālos tiek sniegts vienots kā vizuālais, tā idejiskais vēstījums. Tāpēc, meklējot veidus, kā šajā gadā sveikt rīdziniekus, atbilde primāri tika rasta pilsētvidē. Izmantojot esošo tumsu, radās ideja par gaismu – mākslinieka P. Liepas mākslasdarbā un tautasdziesmu gaismas burtos.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Veidojot valsts svētku komunikācijas kampaņu iesaistījām jau atzītus māksliniekus, scenogrāfus, mūziķus un video animācijas meistarus. Kopā ar mākslinieku Pauli Liepu tapa īpaši Rīgai radīts mākslas darbu, kas bija redzams pilsētā un digitālajā komunikācijā. Attīstot kampaņu, pieaicinājām scenogrāfu Krišu Salmani, ar kuru kopā realizējām 10 tautasdziesmu burtu gaismas stendus, kuri atradās otrpus Pauļa Liepas darbam viscaur pilsētvidē. Iedvesmojoties no konkrētajām tautasdziesmām, radījām unikālu skaņu celiņu, apvienojot tradicionālo ar laikmetīgo. To palīdzēja realizēt Miķelis Putniņš ( “Ezeri”) un Asnate Rancāne (“Tautumeitas”). Kulminācija bija TV klips, kura tapšanai pieaicinājām Londonā dzīvojošo latviešu motion dizaineri Kristapu Kazaku, kurš savienoja visus elementus.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Kampaņa “Cel Latviju ar darbu, dziesmu, valodu” pēc savas būtības izmanto funkcionālus risinājumus. Kampaņas pamatforma ir pilsētvides plakāti ar mākslinieka veidotu sveicienu un īpaša, tehnoloģiskā jaunrade – 10 tautasdziesmu gaismas burti, kas atrodas uz pilsētas lielstendiem. To pamatu un formu notur metāla burtu rāmis, kuram pievienotas led gaismas strēles. Šis risinājums kalpo gan kā idejiskais, gan praktiskais gaismas avots tumšajā novembra laikā.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Domājot par pilsētvides noformējumu un kampaņu kopumā, pats pirmais un svarīgākais aspekts bija vizuālais noformējums visos tās aspektos – sākot ar Pauļa Liepas mākslas darbu un beidzot ar animētu TV klipu. Īpaši jāizceļ TV klips, jo video vēlējāmies apvienot visus kampaņas galvenos elementus – mākslas darba izteiksmīgās un drosmīgās līnijas, audio vizuļojošo skaņu celiņu un vēlējāmies radīt sasaisti ar mirdzošajām pilsētvides gaismas burtu instalācijām, kas izvietotas pa visu Rīgu. Atbilstoši kampaņai nolēmām savienot veco ar jauno – vienkāršas, mūsdienīgas formas un tradicionālās latviešu spēka zīmes, lai izstāstītu stāstu par latviešu spēju sanākt kopā, kad laiki kļūst grūti un tumši, un radīt pašiem savu gaismu, kas ļauj izcīnīt savas tautas brīvību un pašnoteikšanos.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Veidojot tautasdziesmu gaismas burtus, viens no pirmajiem nosacījumiem bija, lai tie spētu kalpot arī nākamajos gados un, iespējams, arī citos formātos. Piemēram, piestiprinātas pie māju sienām vai brīvstāvošas. Šie vides objekti ieguva lielu atsaucību no iedzīvotājiem un ir izvietoti arī 2022. gada valsts svētkos, nomainot to atrašanās vietas, lai iepriecinātu arvien jaunus Rīgas apkaimju iedzīvotājus. Tāpat jāatzīmē, ka visa šī valsts svētku komunikācijas kampaņa ir izdevusies kā viena no visekonomiskajām, jo kampaņas koncepts, video un skaņas režija, tāpat kā daudzi citi radošie risinājumi, nāca no Rīgas radošās komandas in-house, tāpēc varam apgalvot, ka šī (finansiālā ieguldījuma ziņā) ir viena no visekonomiskākajām pašvaldības kampaņām daudzu gadu laikā.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Šīs kampaņas ietvaros tika izveidota arī mājaslapa, stāstot par kampaņas konceptu un virtuālajiem pilsētas notikumiem. Lapa tika izveidota trīs valodās – latviski, angliski un krieviski, lai potenciāli veidotu integrāciju arī starp krievvalodīgās sabiedrības daļu ( kas ir ~ 50% no Rīgas iedzīvotājiem)un ārvalstu studentiem un viesiem, jo līdz šim nav veikts apzināts dialogs ar visām Rīgā dzīvojošajām sabiedrības daļām.

Links uz video vai citu saiti

https://youtu.be/FmAGRa6CUA0