Datorspēle “Comrades and Barons: Gates of Freedom”

Darba autors: Māris Ozols
Darba pasūtītājs: Māris Ozols
Darba radīšanas laiks: 2021.-2023. gads, spēlē ir izdota 2023. gada 1. jūnijā

Darba īss apraksts

“Comrades and Barons: Gates of Freedom” ir datorkaraspēle par Latvijas Neatkarības karu. Spēle izglīto gan starptautisko, gan Latvijas publiku par mūsu valstij svarīgu, bet maz pazīstamu vēsturisku laikmetu. Katrā atsevišķā operācijā lietotājs spēlē par to karojošo pusi, kura tajā brīdī atradās uzbrukumā. Tas ļauj izjust kara ģeogrāfiju un tos šķēršļus, ar kādiem saskārās karojošās armijas. Spēlei ir viegli uztverama “apgleznota papīra” stilistika.