Vēlēšanas bērniem un jauniešiem “Demokrātija sākas ģimenē”

Darba autors: Latvijas Mākslas akadēmija — Ulla Ozollapa, Beatrise Lasmane, Ingūna Elere, Matīss Zvaigzne, Gita Straustiņa, sadarbības partneri — Cēsu novada pašvaldība, Centrālā vēlēšanu komisija
Darba pasūtītājs: Cēsu novada pašvaldība

Darba īss apraksts

Vēlēšanu dienā vēlēt dodas visa ģimene, arī bērni un jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši balsstiesīgu vecumu. ”Demokrātija sākas ģimenē” piedāvā bērniem un jauniešiem balsot par savas pilsētas labiekārtošanas jautājumiem. Projekts aicina jauno paaudzi aizdomāties par savas balss spēku kā pārmaiņu virzītāju pilsētā, veicina gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo interesi un līdzdarbību savā pašvaldībā, kā arī ļauj pašvaldībai uzsākt komunikāciju par līdzdalības jautājumiem ar dažāda vecuma auditorijām. Projektā piedāvātas trīs dažādas vēlēšanu zīmes, kuru saturs pielāgots dažādām vecuma grupām un interesēm, uztveres spējām un pašvaldības iespējām.