Dr. PAKALNS zīmols

Darba autors: BrandBox
Darba pasūtītājs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

Darba īss apraksts

Dr. PAKALNS zīmola produkti tika izstrādāti un pilveidoti, lai skaidri parādītu produkta veselīgās vērtības.

Ieviešot skaidrāku produktu kategorizāciju un iepakojuma informācijas strukturēšanu, tiek atvieglots farmaceitu darbs un tiek uzlabota patērētāju pieredze.

Produkta dizaini atpoguļo: Dabas spēku un veselīgumu.