Ekspozīcija Rakstniecības un mūzikas muzejā “Dziesmusvētku telpa”

Darba autors: Rakstniecības un mūzikas muzejs; kuratore: Iveta Ruskule; mākslinieki: Austris Mailītis, Anna Heinrihsone; grafiskais dizains: H2E
Darba pasūtītājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Darba radīšanas laiks: 05.2023.

Darba īss apraksts

Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcija (RMM) “Dziesmusvētku telpa” atrodas Mežaparka Lielajā estrādē. Šī ekspozīcija, kuras mugurkauls ir Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, ar dažādiem mākslinieciskajiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem atspoguļo svētku vēsturi cauri gadsimtiem, no vienkāršas kopā sanākšanas līdz grandiozam, nāciju vienojošam notikumam. Tas ir veltījums latviešu tautas garīgajam spēkam, kura izpausmes ir mūzika, deja, kopā būšana un tradīcijas kopšana. Ekspozīcija veidota divos stāvos, kas saturiski un funkcionāli viens otru papildina. Pirmā stāva saturu veido četri pamatobjekti: interaktīvā dārgumu siena “Laika upe”, multimediāla instalācija “Lielākais koris pasaulē”, kormūzikas klausīšanās krēsli un dziesmusvētku simbols – “Līgo” karogs. Ekspozīcijas otrais stāvs “Kopienas telpa” atvēlēta izglītības programmām, tā ir vieta, kur pētīt un izzināt tradīcijas vēsturi, tikties sarunās un pasākumos.