Ekspozīcija “Elejas muižas skatpunkti” Elejas parka izstāžu zāle

Darba autors: SIA “Aģentūra Raugs”
Darba pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība

Darba īss apraksts

Ekspozīcija, saglabājot vietējās kultūrvēsturiskās atmiņas, ļauj iejusties šīs muižas un tās parka stāstos no mūsdienu skatu leņķa. Tās galvenais motīvs ir telpisks un optisks daudzslāņainu skatījums uz muižu, ļaujot uz brīdi kļūt par šīs pieredzes sastāvdaļu, iejusties muižnieka “ādā” – uzdevumos, sajūtās, atbildībās. Kustīgi ēnu zīmējumi telpā uzsver parku kā mājvietu, hologrāfiskas krāsu spēles rada dārgakmeņa šķautnes sajūtu, bet caurspīdīguma izmantošana ļauj telpā saskatīt tuvāk un tālāk vienlaikus un kļūstot pašam par daļu no stāsta.