Ekspozīcija “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”

Darba autors: “DJA”, “Solavi”, Roberts Rubīns
Darba pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība

Darba īss apraksts

Ekspozīcija veidota, iedvesmojoties no 19. gadsimta inženierbūvju projektētāja Staņislava Kerbedza (1810–1899) dzīves un profesionālajām gaitām. Kerbedzs bijis arī Lūznavas muižas zemes saimnieks, un viņa meita uzcēlusi Lūznavas muižu. Ekspozīcija muižas cokolstāva telpās veidota kā interaktīva, izglītojoša vide, kas rosina interesi par inženierzinātnēm un veicina jauniešus iegūt izglītību un saistīt savu profesionālo karjeru ar tām.