Mobilā lietotne “Emori”

Darba autors: “Latvijas Mākslas akadēmija — Ričards Znutiņš–Znutāns, Dārta Galiņa, Sandra Sugako, Džūlija Ekuse, Liene Jākobsone, Barbara Ābele, Matīss Zvaigzne, Markus Rožkalns. Rīgas Stradiņa universitāte — Maruta Linuža, Inga Iejava, Kristīne Mārtinsone, Inese Paiča, Ventspils Augstskola — Jānis Vīksne, Karīna Šķirmante.”
Darba pasūtītājs: Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Ventspils Augstskola

Darba īss apraksts

“Emori” ir mobilās pašpalīdzības lietotnes prototips mentālās veselības uzlabošanai. Lietotnes mērķis ir palīdzēt attīstīt cilvēka emociju atpazīšanas un regulācijas prasmes. Vienlaicīgi lietotne ir pētniecības platforma, kas ļauj iegūt un analizēt datus par Latvijas iedzīvotāju emociju regulācijas prasmēm. Lietotne papildināta ar ilustrācijām, tā ir interaktīva un intuitīva, piemērota plašai potenciālo lietotāju auditorijai. Satura izveidē iesaistīti veselības aprūpes speciālisti, dizaineri, un katras lietotnes iterācijas izstrādē iekļauta mērķauditorija. “Emori” saturs ir klīniski aprobēts un empīriski pamatots.