Grāmata “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi.”

Darba autors: Grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījumu ciklu “Atslēgas”; redaktore — Lilita Vaingārdnere, dizains — Madara Krieviņa
Darba pasūtītājs: Ilze Grase-Ķibilde

Darba īss apraksts

Grāmata “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” (2022) ir idejas turpinājums pazīstamā žurnālista Mārtiņa Ķibilda valsts simtgadē veidotajam televīzijas raidījumam par Latvijas vēsturi. Tā 50 faktoloģiski un sižetiski aizraujošos stāstos, kas ilustrēti ar plašu fotomateriālu klāstu, no neparastiem skatupunktiem populārzinātniskā veidā iepazīstina ar zīmīgākajiem Latvijas vēstures atslēgas notikumiem (1918–2018). M. Ķibilds nebija vēsturnieks, taču šo jomu atzina par vienu no savas dzīves kaislībām. Tas atspoguļojas arī “Atslēgās”, kur jaušama detektīva cienīga aizrautība un asredzīgs skats uz maz zināmām, tostarp neērtām Latvijas pagātnes ainām, lai katram tās padarītu saprotamas. Jaunā grāmata aicina ikvienu – neatkarīgi no vecuma un vēstures zināšanām – uz kritisku sarunu, lai lauztu stereotipus par izšķirīgu valsts pagātnes notikumu gaitu, izceltu to likumsakarības, kā arī saikni ar šodienu. Tulkota angļu un krievu valodā.