Grāmata “Kuzņecova porcelāns. Zuzānu kolekcija”

Darba autors: Satura, koncepcijas un tekstu autore: Marta Šuste, Zuzānu kolekcijas veidotājs: Jānis Zuzāns, redaktore: Lilita Vaingārdnere, dizains: Bruno Szenk, Ieva Jakuša
Darba pasūtītājs: Mākslas centrs Zuzeum

Darba īss apraksts

Grāmatā caur vienas kolekcijas prizmu atklāts Kuzņecovu porcelāna impērijas stāsts, ilustrēts ar vairāk nekā 700 kolekcijas priekšmetiem. Pirmo reizi latviešu valodā strukturēta informācija par Kuzņecovu uzņēmumu izcelsmi, ceļu līdz Latvijai un darbību tajā, un produkcijas veidiem, skatot tos caur dizaina vēstures attīstības prizmu. Stāsta pamatā ir Rīgas fabrika, kurai ir nozīmīga vieta Kuzņecovu porcelāna vēsturē kā vienīgajai, kas nesa Kuzņecovu vārdu arī starpkaru periodā. Stāsts dalīts pa atsevišķām fabrikām Krievijā 19. g.s. līdz neatkarīgās Latvijas laika ražojumiem Rīgā, kas grupēti stilistiskās tēmās. Kuzņecova porcelāns Latvijas sabiedrībā nereti saistās ar zudušo laiku, Ulmaņlaikiem vai vecmāmiņas bufeti, ko apvij sentiments, atspoguļojot ko senu un skaistu. Grāmatas vizuālajā noformējumā skaistumam dots reizē mūsdienīgs un arī pietiekami lakonisks fons, kas vienlaikus izceļ greznos priekšmetus un rekontekstualizē ierasto porcelāna reprezentācijas veidu.