grāmata “LMA MODE 30”

Darba autors: Reflect studio un Agnese Narņicka
Darba pasūtītājs: Latvijas Mākslas akadēmija
Darba radīšanas laiks: maijs / 2023

Darba īss apraksts

Šī grāmata ir veltīta Modes dizaina katedras 30 gadu jubilejai un 30. modes skatei, uzsverot šī brīža modes valodas brīvdomību, iespējas un reizē arī atbildību! Izdevumā ir apkopoti citāti un fotogrāfijas, meklējot atbildes uz jautājumiem par šodienas modes valodu un tās fenomenu. Par to, ko nozīmē “būt modē” un kā definēt frāzi “modes kliedziens”.?!

Grāmatas saturā uzsvērta sociālā, iekļaujoša nozīme, izceļot starpdisciplināro pieeju modes izpratnei un jēdzienu “kliedziens” kā dizainera, dizaina procesa un modes industrijas reprezentāciju. Tas norāda uz apņemšanos risināt iekļautību, eko-centriskumu un pieejamību, pētot mūsdienu modes valodu.Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) ir ar bagātu mākslas un dizaina kontekta un izpratnes veicināšanas vēsturi. Studenti un pasniedzēji piedalās vietēja un starptautiska mēroga izstādēs, konferencēs, semināros, kā arī starptautisku projektu koordinēšanā un organizēšanā, lai popularizētu Latvijas jaunos, daudzsološos māksliniekus un dizainerus.