Grāmata “Sergejs Antonovs”

Darba autors: Zane Ernštreite
Darba pasūtītājs: Izdevniecība “Neputns”

Darba īss apraksts

Grāmata veltīta Sergejam Antonovam (1884—1956), izcilam krievu arhitektam un māksliniekam Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. Sergejs Antonovs dzimis Rīgā, te aizritējusi viņa dzīves lielākā daļa. Savā daudzpusīgajā radošajā darbībā viņš pazīstams kā veiksmīgs arhitekts, pedagogs un scenogrāfs, pievērsies arī stājmākslai, atstājot nozīmīgu mantojumu visās minētajās nozarēs. Ludmilas Pestovas un Jāņa Lejnieka kopīgi veidotā monogrāfija ir pirmais pieteikums Antonova snieguma izvērstai analīzei visā viņa darbības plašajā spektrā, veltot atsevišķas nodaļas mākslinieka dzīvei un radošajai darbībai.