Grāmata “Tas nav domāts tev! Tas ir domāts ēkai” / “It’s not for you! It’s for the building”

Darba autors: Aleksejs Muraško, “NRJA”, “Levelup/Copywriter”, Ivars Veinbergs
Darba pasūtītājs: “NRJA”, LR Kultūras ministrija
Darba radīšanas laiks: 2020-2021

Darba īss apraksts

Kuratoru komanda arhitektu biroja “NRJA” vadībā 17. starptautiskajā arhitektūras izstādē “La Biennale di Venezia” pētīja cilvēku pretestību tehnoloģijām kā akūtu problēmu mūsdienu arhitektūrā. Ekspozīciju papildinošais izdevums piedāvā divus pretējus skatījumus uz tehnoloģiju lomu mūsu ikdienā — satīriski stāsti par absurdām situācijām ēku lietotāju saskarsmē ar tehnoloģijām mijas ar tehnoloģiju ekspertu izsvērtajiem, uz problēmas risinājumu fokusētajiem argumentiem. Dizainā izmantojot kontrastējošus burtveidolus un pretkrāsas, izcelts grāmatas polarizētais saturs, savukārt daudzās ačgārni līmētās šķirlentes apspēlē īsstāstos aplūkoto «tehnonejēdzību» absurdo dabu.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Pievēršoties satraucoši nopietnām un vienlaikus amizantām tehnonejēdzībām, mēs uzsveram cilvēka skatpunkta nozīmi arhitektūrā un palīdzam lietotājiem sadzīvot ar mūsdienu viedajām ierīcēm. Vai indivīdu tieksmi pēc komforta iespējams salāgot ar ilgtspējas prasībām, kas virza tehnoloģiju attīstību? Esam pārliecināti, ka vidusceļš starp privātām un globālām vajadzībām ir vienīgā reālā iespēja, kā nodrošināt mums visiem tādu nākotni, kurā mēs spētu dzīvot.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Patiesu notikumu iedvesmoti stāsti ir asprātīgs humors ar tehnopesimisma piesitienu, kamēr ekspertu komentāri demonstrē neviltotu ticību tehnoloģiju glābjošajam spēkam. Grāmata tādējādi atspoguļo polāras attieksmes pret mašīnām, kuras pastāv līdzās vienā sabiedrībā un nereti arī katrā atsevišķā cilvēkā. Izdevums arī parāda, ka vismaz reizēm risinājumi, kuri sākotnēji šķita “domāti ēkai”, galu galā izrādās “domāti tev”.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Grāmatas koncepts balstās pretnostatījumos — tehnooptimistisku ekspertu utopiskās vīzijas mijas ar skeptiķu pieredzēm, iezīmējot sarežģītās un bieži vien pretrunīgās attiecības starp cilvēkiem un tehnoloģijām. Arhitektūras lietotāja skatījumu izdevumā caur satīru un absurdu pārstāv Anete Konste, Marta Elīna Martinsone, Rvīns Varde un Ēriks Stendzenieks. Sadures punktiem starp cilvēku, tehnoloģiju un arhitektūru pievēršas arī vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, dizainere Jeļena Solovjova, filozofs Artis Svece un arhitektūras kritiķis Vents Vīnbergs. Savukārt tehnoloģiju neaizstājamajai lomai globālās klimata krīzes novēršanā izgaismo energoefektivitātes un vides eksperti Andra Blumberga, Edmunds Cepurītis, Aija Rūse un arhitekts Ervīns Krauklis. Grāmatas koncepts nebūtu realizējams bez ciešas sadarbības starp autoriem, kuratoriem un dizaineriem.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Izdevuma dizainā uzsvērta lietojamība un lasītāja pieredze, grāmatu veidojot viegli atveramu un iekļaujot vizuālus simbolus, lai nošķirtu dažādus teksta paveidus.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Grāmatas ilustrācijas veidojis Ivars Veinbergs, izmantojot rasēšanas programmu «AutoCad», bet izdevuma dizaina autors ir Aleksejs Muraško, kurš veidojis arī Latvijas paviljona vizuālo identitāti. Izmantojot kontrastējošus burtveidolus un pretkrāsas, izcelts grāmatas polarizētais saturs, savukārt daudzās ačgārni līmētās šķirlentes apspēlē īsstāstos aplūkoto «tehnonejēdzību» absurdo dabu.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Izdevums iespiests un iesiets Jelgavas tipogrāfijā.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Grāmata bez maksas pieejama digitālā formātā jebkuram interesentam: https://issuu.com/nrja/docs/itsnotforyou-lv-pp_1_ un https://issuu.com/nrja/docs/itsnotforyou-en-pp_1_
Uzrunājot tehnopesimistus un plašu sabiedrības loku, izdevuma ietekme ietiecas ārpus šaura profesionāļu loka.