“Ierēdnis ēno uzņēmēju”

Darba autors:
Darba pasūtītājs:

Darba īss apraksts

“Ierēdnis ēno uzņēmēju” pilnveides risinājuma mērķis ir digitalizēt pakalpojumu, to integrējot LIAA uzņēmumu portālā business.gov.lv, pakalpojums būtu lietotājiem vienkārši un ērti lietojams, un sistēma nodrošinātu spēju izsekot līdzi iesaistīto pušu dalībai un procesa attīstībai un monitorēt uzņēmēju vajadzības. Ekonomikas ministrija pakalpojumu īsteno kopš 2019. gada kopā ar LTRK, LDDK, Latvijas Biznesa savienību un Junior Achievement Latvia. Pilnveide tiek veikta sadarbībā ar LIAA un Microsoft. Pakalpojums tiek izmants kā instruments “Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāna” uzdevumu īstenošanai. Pakalpojums paredz abpusēju pieteikšanos – ierēdņu (ēnotāju) pieteikšanos uzņēmēju ēnošanai (vakanci) un uzņēmēju iespēju pieteikt nozares vai uzņēmuma risināmu problēmu, pēc kuras seko pieteikumu savietošana, radot ēnošanas kombināciju sarakstu. Ēnošana ietver ierēdņa iepazīšanos ar pieteikto problēmu praksē un optimālā risinājuma apzināšanu uzņēmējam nepastarpināti piedalīties procesā.