Instalācija “Urbānais spēļu dārzs”

Darba autors: Instalācijas dizains: Artūrs Tols un Kristiāna Erta (studio «SIJA») Grafiskais dizains: Ieva Jakuša, Publiskā programma: Tīna Pētersone
Darba pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta Departaments
Darba radīšanas laiks: Augusts, 2023

Darba īss apraksts

Projekts “Mikrorajonu vasara” ir iniciatīva, kas apvieno radošo nozaru pārstāvjus ar mērķi bagātināt mikrorajonu dzīvojamo vidi trīs dažādās formās. Laikā no 2023. gada 5. līdz 31. augstuam tika rīkotas publiskas ekskursijas mākslinieku vadībā pa dažādiem Rīgas mikrorajoniem, apkaimēs izvietotas aptaujas iedzīvotāju iesaistei, kā arī uzbūvēta publiska instalācija bērniem “Urbānais spēļu dārzs”, kas piedāvā alternatīvu pagalmu labiekārtojuma dizainā. Instalācija ir nozīmīgs jauns elements vietējiem iedzīvotājiem līdz šim tukšā pagalmā, bet tā arī ir iespēja runāt par mikrorajonu ainavu kopumā, un meklēt veidus kā panākt progresu šajā vidē.