Izdevums “X-Stunda. Barikādēm 30”

Darba autors: Anna Muhka, Tatjana Raičiņeca, Verners Timoško, Augusts Zilberts (LNB)
Darba pasūtītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Darba īss apraksts

2021. gada 13. janvārī, atzīmējot 30 gadus kopš 1991. gada janvāra barikādēm, tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) norisinājās konference “X stunda. Barikādēm 30”. Tajā piedalījās tā laika aktīvie barikāžu dalībnieki, Tautas Frontes, bijušie valdības un Augstākās padomes pārstāvji, atskatoties uz 1991. gada janvāra notikumiem un caurskatot, galvenokārt, iepriekš vēl plaši neapspriestas tematiskās līnijas – gatavošanos barikādēm un mediju kā ziņneša lomu.

Nepilnu gadu vēlāk tika izdots raksu krājums ar tādu pašu nosaukumu, kura saturisko kodolu veido trīs paneļdiskusijas – “X-stunda”, kurā piedalās tā laika barikāžu rīkotāji, “Mūsu cilvēki”, kurā dalību ņēma personas, kuras nesavtīgi atbalstīja barikāžu norisi, un “Vēstījums no barikādēm”, kurā tika pārstāvēti mediji.