Izglītojošs buklets bērniem “Jūties droši uz ceļa uz skolu”

Darba autors: SIA “Smart Raccoons Design”
Darba pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Darba īss apraksts

Bukleta mērķis ir nodrošināt atbilstošajam vecuma posmam, saistošu un viegli uztveramu informatīvo un vizuālo materiālu par satiksmes noteikumiem un to ievērošanas nepieciešamību, drošu interneta izmantošanu, konfliktsituāciju risināšanu, iekļaujot krāsainu, vizuāli patīkami noformētu saturu un viegli uztveramus padomus.