Izstāde “Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodā”

Darba autors: Gustavs Strenga, Anete Krūmiņa, Madara Lesīte–Volmane, Anda Boluža
Darba pasūtītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Darba īss apraksts

Izstādē “Atgriešanās” bija apskatāma senākā saglabājusies latviešu valodā izdotā grāmata — jezuīta Petra Kanīzija latviski tulkotais, 1585. gadā izdotais katehisms. Skatītāju sagaida tumša telpa, kurā viņš pamazām rod ceļu pie vienīgā eksponāta — nelielās grāmatiņas. Viņu ceļā pavada balss (aktrise Guna Zariņa) un gaisma no stikla kastēm grīdā ar priekšmetiem, kuri nes stāstus par grāmatas vēsturi, jezuītiem un Reformācijas periodu. Askētiskais scenogrāfijas risinājums sasaucas ar jezuītu pamatvērtībām, starp kurām bija arī nabadzības solījums. Apmeklētāja lejupvērstais skats, aplūkojot grīdā iemontētās kastes, atgādina reliģisko rituālu godināto pazemību un noliekšanos Dieva priekšā.