Izstāde “Bēthovens. Orbītas”

Darba autors: Lolita Fūrmane, Tatjana Raičiņeca, Anete Krūmiņa, Anda Boluža
Darba pasūtītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Darba īss apraksts

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Bēthovens. Orbītas” iekļāvās vācu komponista 250 gadu jubilejas svinībās, kas tika atzīmētas visā pasaulē. Tās pamatā ir mūzikas vēsturnieces Lolitas Fūrmanes speciāli izstādei veiktais pētījums. Šim akadēmiskajam stāstam rasta laikmetīga ekspozīcijas forma. Izstādes scenogrāfija veidota, iedvesmojoties no klavieru stīgām un ilustrējot uzskatu, ka “klavieres sākās ar Bēthovenu”. Scenogrāfijas konstrukciju vertikālo un horizontālo līniju ritmi nav tikai konceptuāls risinājums, tas sevī ietver funkcionālu atvilktņu sistēmu, dodot iespēju apmeklētājiem pašiem pakāpeniski atklāt izstādes bagātīgo saturu.