Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pilna apjoma pārbūve, izveidojot mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšanai

Darba autors: Rita Akermane (interjera projekta arhitektūra). Ieva Taranda un Miķelis Māris Mūrnieks (ēkas pārbūves interjera dizaina ideja un risinājumi).
Darba pasūtītājs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Darba radīšanas laiks: 01/2021 – 08/2022

Darba īss apraksts

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas atjaunotā ēka ir celta 1974. gadā ar tipveida padomju laika celtnēm raksturīgajām iezīmēm, tādēļ būtisks nosacījums renovācijas procesā bija panākt laikmetīgu un ilgtspējīgu risinājumu, paturot prātā skolas misiju, vīziju un vērtības – daudzpusīga skola ar izcilām izglītības un kultūras vērtību apguves iespējām, motivējošu, laikmetīgu mācību vidi un augsta līmeņa partnerību starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem.Jāņem vērā, ka Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēka atrodas Kauguros, kas ir Jūrmalas mikrorajons ar specifisku iedzīvotāju etnisko sastāvu, tādēļ īpaši svarīgi un nozīmīgi skolai ir veikt arī sociālu funkciju – radīt pieejamu un atvērtu vidi, nodrošinot integrācijas procesus un laužot stereotipus par skolas ēkas kā tikai izglītības iestādes funkciju.Izvēloties skolas ēkas vizuālos un dizaina risinājumus, esam nokrāsojuši sienas rītdienas krāsā, t. i., skolas interjers būs aktuāls un nozīmīgs arī nākamajām paaudzēm, kas vērs šīs skolas durvis.