Kampaņa “Ziedo patriotiskās audzināšanas portālam “Satori”!”

Darba autors: Edgars Šubrovskis, Oskars Jansons, Marta Martinsone, Sabīne
Darba pasūtītājs: biedrība “Ascendum”

Darba īss apraksts

Biedrība “Ascendum” ik gadu organizē ziedošanas kampaņu, kurā vāc līdzekļus interneta žurnāla “Satori” uzturēšanai, vienlaikos pievēršot sabiedrības uzmanību kādam aktuālam tematam un veicinot ziedošanas kultūru kopumā. Šajā gadā kampaņā tika aktualizēta patriotisma tēma, meklējot jaunu, laikmetīgu un liberālu patriotismu. Kampaņa rotaļīgā veidā un ar humoru runāja par nopietnu tēmu, kombinējot tradicionāli latviskus elementus ar izteikti mūsdienīgām parādībām.