Kokle.

Darba autors: “Studio Vulgaris” — Kaspars Endols
Darba pasūtītājs: “Kokle.lv”

Darba īss apraksts

Kokle iemieso latviešu tradīcijas, ir svarīgs stūrakmens kultūrā un latviešu apziņā. Tā ietver tradīciju, kultūru, kas būtiski nav mainījusies gadu simtiem un ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Taču kultūras mantojums nav sastingusi pagātnes bagāža — mēs to veidojam katru dienu. Kultūras mantojuma saglabāšanos sekmē tā integrēšanās mūsdienīgās formās ikdienas dzīvē. Izliekts korpuss ar jaunradītu integrētu spriegošanas tapu risinājumu nodrošina mazākus spriegumus, lielāku kokles ilgstpēju, retāku skaņošanu un ērtāku tās spēlēšanu.