Publikācija “Latvijas dizainam 60”

Darba autors: “KID Design”
Darba pasūtītājs: Latvijas Mākslas akadēmija

Darba īss apraksts

Atzīmējot 60 gadu dizaina izglītības jubileju Latvijas Mākslas akadēmijā, Dizaina nodaļas mērķis bija uzsvērt dizaina procesuālo dabu, kā arī aplūkot nodaļas mantojumu un meistarību. Svinību pasākumu ciklu papildināja publikācija, kurā seši autori aplūko dizaina izglītības attīstību, katram reflektējot par vienu no aizvadītajām desmitgadēm. Jubilejas vizuālās identitātes, izdevuma formas un grafiskā risinājuma iedvesma ir radošā procesa sākumposms — skiču bloki, piezīmju lapiņas, kolāžas. Katrai desmitgadei veltīta sava izmēra burtnīca, reprezentējot izaugsmi un nepārtrauktu virzību.