Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” zīmola dizains

Darba autors: Jānis Gribusts, Edgars Zvirgzdiņš, “Associates Partners et Sons”, Agris Bobrovs, “Gaiss arhitekti”, ”Pattern Consulting”, “WKND”
Darba pasūtītājs: “Lielvārds”

Darba īss apraksts

Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” dizains — interjerā, vizuālajā komunikācijā, jaunajā zīmolā un mācību materiālos — izgaismo to, ka dizains ir būtiska daļa no “Lielvārds 360” pieejas. Tās pamatā ir sinerģija starp mācību saturu gan digitālā, gan poligrāfiskā formā, saikne starp mūsdienīgam izglītības procesam nepieciešamajām tehnoloģijām un atbalsta mācību līdzekļiem, kā arī skolotāju profesionālās pilnveides un apmācību iespējām.