liepājiņa: neparasta interjeru grāmata

Darba autors: arhitekte un publiciste Indra Ķempe, fotogrāfs Mārtiņš Sīlis, dizaineres Laura Lorence un Ingūna Elere
Darba pasūtītājs: biedrība Ķempes

Darba īss apraksts

liepājiņa ir turpinājums neparastajai laikmetīgās arhitektūras un pilsētvides grāmatai, kurā labāko no būvētās Liepājas izrādīja vairāk nekā 100 pilsētnieku. bērni zīmēja, pieaugušie aprakstīja un fotografēja. arī Liepājas interjerus neparasti izrāda paši pilsētnieki, grāmatas autoriem stāstot par savu telpu pilsētā. abas grāmatas ir izmēra māsas, divi no pirmās satura veidotājiem ir tikai divi otrajā, dizaineri un tipogrāfi — tie paši.

liepājiņa ir 29 pilsētnieku portretēta pilsētas telpa. pētījums par Liepājas telpu, kurā dzīvo liepājnieks, kuru pēta. kā telpa ietekmē pilsētnieku un kā pilsētnieks ietekmē telpu, ko pasaka viens par otru un ko stāsta kopā. visi 29 stāsti īsi tulkoti angliski.

liepājiņa ir neparasta interjeru grāmata trīs sajūtu valodās — teksta, foto, dizaina, kuras pētījumu par Liepājas telpu arī drukas dimensijās portretē kopā. te netēlo ne cilvēks, ne telpa, ne apstākļi, te neapraksta fotografēto, nefotografē rakstīto. tā ir katra interjera tēla tēlu tēls.