Mobils un transformējams pop–up stends “Flower Pharmacy”

Darba autors: Jeļena Ozoliņa–Jeļisejeva, Elīna Ašurova–Bērziņa, Aliona Filipčenko
Darba pasūtītājs: “Inbloomlv”

Darba īss apraksts

Uzdevums bija izstrādāt mobilu, ātri pielāgojamu un transformējamu tirdzniecības stendu ziedu kompozīcijām, pušķiem un citiem ar floristiku saistītiem produktiem. Pop–up formāta stends rada jaunus komunikācijas, izplatīšanas un tirdzniecības kanālus uzņēmējdarbībai — ar samērā nelielu ieguldījumu ir iespējams izpētīt tirgu, izmēģināt dažādas tirdzniecības vietas un stratēģijas; tas palīdz uzņēmumam būt mobilam, aktuālam, ātri reaģēt un piedāvāt savus pakalpojumus pasākumos. Pop-up stenda elementu izkārtojums ir veidots pēc atklātas telpas principa, un tas ļauj aplūkot produkciju gan kā vienotu kompozīciju, gan detaļās.