Multimediāla izstāde “Neredzamās dzīves”

Darba autors: Ieva Ūbele, Līga Lindenbauma, Oskars Goba, Agnese Zviedre, Pēteris Pass, Artūrs Arnis, Elīna Bušmane, Paula Jansone
Darba pasūtītājs: Ruckas mākslas fonds

Darba īss apraksts

Starptautiskās, 15 fotogrāfu radītās izstādes par piecu vājredzīgo kopienas pārstāvju ikdienu saturs tapis, māksliniekiem uzturoties Ruckas mākslas fonda rezidencē Cēsīs 2021. gada jūlijā. Ekspozīcija iekārtota interaktīvās, katram izstādes varonim veltītās stacijās. Īpaši domāts par vājredzīgo kopienas vajadzībām — izstāde ir pielāgota un padarīta pieejama apmeklētājiem ar funkcionāliem redzes traucējumiem. Vizuālos stāstus papildina skaņu celiņš un fotogrāfijas aprakstoši audio komentāri, taktili 3D objekti un Braila raksta elementi. Visi risinājumi veidoti sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvjiem, pirms ieviešanas testējot un pārbaudot to atbilstību vājredzīgo kopienas vajadzībām.