Pesto.lv

Darba autors: KID Design
Darba pasūtītājs: Pesto.lv

Darba īss apraksts

Ikdienā lielākoties palīdzot lieliem, stabiliem uzņēmumiem, uz Ziemassvētkiem izsludinājām konkursu mazajiem ražotājiem — dizains pret produktu. No visiem pieteikumiem favorīts bija Pesto.lv, kurš raksturoja sevi kā jaunu garšu meklētājus. Radītais dizains izceļ rūpīgo roku darbu, kas tiek ieguldīts produkta tapšanā. Dažādās tekstūras, kas redzamas uz etiķetēm, atsaucas uz neparastajiem sastāvdaļu salikumiem, kas pielāgoti īpaši latviešu mentalitātei.