Kafejnīca «Pitraga pietura»

Darba autors: MADE arhitekti
Darba pasūtītājs: SUR MER
Darba radīšanas laiks: 2022.gada novembris – 2023.gada vasara

Darba īss apraksts

«Pitraga pietura» ir informācijas punkts un kafejnīca, kas izveidoti bijušā zivju ceha caurlaides ēkā, saglabājot esošo estētiku un pievienojot laikmetīgus dizaina un funkcionalitātes elementus. Satikšanās vieta tika radīta, izmantojot esošo silikātķieģeļu substanci un papildinot to ar ceha kontekstā iederīgām metāla un koka apšuvuma plaknēm. Paviljons ir dinamisks — vasarā atverot jumta vairogus, tā ietekmes un satikšanās zona tiek paplašināta, kamēr nesezonā, kad vairogi ir aizvērti, ceļotājiem ir pieejami soli, kur piesēst.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Ideja bija šķietami necilu ēku ieraudzīt kā milzīgu potenciālu, kas spētu iedot impulsu plašākai teritorijai un sabiedrībai. Nelielā izbijuša zivju ceha caurlaides ēkā radīta satikšanās vieta un kafejnīca ar augstu pievienoto vērtību – kvalitatīvu arhitektūru un atlasītu ēdienu, kas rada ietekmi un atpazīstamību ne vien tikai piekrastē, bet daudz plašākā teritorijā. Fabrikas aktivitātes punkts, kur zivju ceha darbības laikā katrs darbinieks izgāja cauri divas reizes dienā, darbu uzsākot un darbu pabeidzot, tiek atvērts sabiedrībai, kā arī atvērts burtiski, atverot slēģus sezonā. Mainīga arhitektūra ar asprātīgiem low-tech risinājumiem ērtai lietošanai.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Padomju laikā no silikātķieģeļiem būvētā Pitraga zivju rūpnīca ir netipiski liels objekts Ziemeļkurzemes piejūrā. Pasūtītāji sākotnēji bija iecerējuši radikālāku zivju ceha kompleksa pārbūvi, bet, dzīvojot tur uz vietas, ar laiku novērtēja esošo vietas estētiku, un izvirzīja par mērķi to saglabāt. Uzdevums ietvēra vienu no vismazākajām kompleksa ēkām – caurlaides ēku – pārbūvēt par vides izglītības centru un sezonālu kafejnīcu “Pitraga Pietura”, kurā sabiedrībai tiktu piedāvāti ilgtspējīgi ekotūrisma pakalpojumi un iespēja nobaudīt atlasītus ēdienus un dzērienus. 13,7 m2 lielajai caurlaides ēkai bija jākļūst par koncentrētu punktveida objektu, kas apvienotu iedzīvotājus plašākā apkaimē un vienlaicīgi vilinātu izsmalcinātus garšas un arhitektūras meklētājus no tālākiem novadiem un galvaspilsētas.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Sadarbība projekta tapšanā notika ciešā sadarbībā ar trim komūnas ģimenēm un arhitektiem. Liela nozīmība bija pasūtītāju savāktajiem vēstures stāstiem, kas arvien stiprināja pārliecību saglabāt autentiskās materialitātes un estētiku un balstīt jauno pieturas stāstu uz vēstures zivju rūpnīcas kultūras bagāžas. Tādā veidā caur atsaucēm uz caurlaides mājas būtību, kas kalpoja “zivju ceha” ikdienas vajadzībām, paviljons ir atradis jaunu pielietojumu jaunā funkcionalitātē, saglabājot vēsturisko atmiņu, kas daudziem vietējiem ir nozīmīga. Būvniecības gaitā svarīga bija sadarbība ar reģiona būvnieku “Pretpils”, pateicoties viņu prasmēm varējām saglabāt un saremontēt esošās sienas un pamatus, izmantot atgūtos materiālus un atstāt autentiskas oriģinālās interjera apdares.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Ēkas plāna ģeometrija ir atstāta esošā, nojaucot starpsienu, kas mazo telpu iepriekš sadalīja divās daļās. Abas caurlaides ēkas durvju ailas tika saglabātas, radot iespēju kafejnīcas ērtai funkcionalitātei. Dažas logu ailas pazeminātas, radot plašāku sajūtu iekštelpā un nodrošinot sēžamnišas. Telpas centrā izbūvēta pusapaļa lete no atgūtajiem silikātķieģeļiem, kas rada nelielu plašuma sajūtu tehnoloģiski piepildītajā kafejnīcā. Telpā atrodas aukstuma vitrīna, kafijas aparāti, ūdens filtri, ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna, cepeškrāsns un citas mazāka gabarīta iekārtas. Galvenais ēkas jauninājums ir 4 slēģi/vairogi, kas ērti paceļami un nolaižami, pateicoties ēkas parapeta sienās paslēptajai atsvaru sistēmai. Aizvērtā stāvoklī tie ir aizslēdzami, un, lai gar fasādi līstošais ūdens neuzkrātos, betona solu virsmās pie sienas ir iedziļinā

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Pitraga Pieturas izvēlētā estētika saskan ar mūsdienu ilgtspējas virzienu, kad izmanto esošas būvsubstances, tās radikāli nenojaucot, bet pielāgojot jaunajām vajadzībām. Šo virzienu dēvē par adaptive re-use. Līdzīgi ir ar As found, kas kā kustība veidojās pagājušā gadsimta vidū Lielbritānijā, kad uzsvars bija novērtēt to, kas ir pieejams, nevis tiekties pēc neesošā. Oriģinālās silikātķieģeļu sienas tiek saglabātas, tās nomazgājot. Iekštelpā saglabāts oriģinālais bēšais un tumši zilais sienu krāsojums, kas arī noteica kafejnīcas trauku un to krāsu izvēli. Jauni koka logi ar pieskaņotu krāsojumu. Jaunās fasāžu materialitātes – koka un viļņota alumīnija atsauces atrodamas esošajā cehā. Telpa zem pārkarēm vizuāli paplašina nelielo kafejnīcu, vienlaicīgi dodot patvērumu lietus gadījumā un noēnojumu ārtelpai, kā arī nepārkarsējot iekštelpu.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Ilgtspējas virziens, kad esošās būvsubstances cenšas saglabāt, perfekti realizējās Pitraga Pieturas gadījumā, atstājot silikāta ķieģeļu sienas un puslupušo krāsojumu iekšpusē. Vairāki materiāli tika atrasti cehā un otreizēji izmantoti – kafejnīcas lampu stikla kupoli, kā arī no blakus ēku betona izzāģēja gabalus un izmantoja jaunajā kafejnīcā āra lieveņiem. Ēkas parapeta ķieģeļi tika rūpīgi demontēti, lai izmantotu tos, uzmūrējot jauno kafejnīcas leti. Svarīgi bija izvēlēties būvnieku, kurš darbojas reģionā un pārzin, piemēram, tuvējos karjerus, lai materiālu transports būtu iespējami minimālākais. Eksperimenta kārtā tika stādīts dārzs ceha dienvidu galā, kas nākotnē var kļūt par atbalstu ēdiena gatavošanā, kad tiek servēts lokāli izaudzētais.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Komūnas ģimeņu atvērtā pieeja ir veicinājusi ne vien kafejnīcas atvēršanu, bet arī koncerta organizēšanu ceha pagalmā, iesaistot piekrastes iedzīvotājus un vasarniekus. Iecere ir stiprināt tūrisma virzienu, dodot nomā velosipēdus vai organizējot pārgājienus. Apkārtnes iedzīvotāju iesaiste realizējas arī darbaspēkā, kas palīdz īpašuma uzturēšanā. Gar Pitraga Pieturu virzās Eiropas garās distances pārgājienu maršruts Jūrtaka. Maršruta gājējiem iespēja šeit atpūsties, uzpildīt ūdeni, uzlādēt viedierīces un iegādāties maltīti, vai nesezonā piesēst uz pieturas sola un apēst līdzpaņemto sviestmaizi. Apmeklētājiem ir pieejama ratiņkrēslu lietotāju tualete, kas izbūvēta ceha stūrī Pitraga Pieturas tuvumā.