Apmeklētāju ceļojuma un telpas dizaina izstrāde “Ra-drošā telpa”

Darba autors: MAGIC, KID Design
Darba pasūtītājs: Centrs Dardedze
Darba radīšanas laiks: Novembris, 2023

Darba īss apraksts

Gribētos, lai bērnība ir droša un izkrāsota ar prieku, bet ne vienmēr tā ir. Viens no iemesliem – bērna intīmo robežu pārkāpšana. Tomēr seksuālā izmantošana ir temats, kas bieži paliek apslēpts “starp rindiņām”. Pāridarītāji manipulē, un upuri klusē. Katrs 9. bērns kļūst par seksuālās izmantošanas upuri. Turklāt līdz pat 84 % pāridarītāju ir bērnam labi pazīstami. Savukārt, SARUNAS VECĀKIEM ar bērnu PAR intīmo ROBEŽU NOVILKŠANU bieži vien nevedas – tās apvij kauns un mulsums. “Ra–drošajā telpā” mēs vēlējāmies sarunas par šiem tematiem padarīt vieglākas un atklātākas – ar līnijām, krāsām, tekstiem, zīmējumiem, radošiem treniņiem UN pieredzes stāstiem. Lai mēs varētu bērniem radīt DROŠU BĒRNĪBU! Televīzijas filmēja telpu atkārtoti, simtiem cilvēku atstāja tekstus un zīmējumus uz telpas sienām, upuri, daži pat pēc gadu desmitiem, atklāja savu pieredzi. Un mums izdevās radošā veidā pievērst uzmanību šim tematam.