RIGA IFF 2022 vizuālā identitāte

Darba autors: Dans Jirgensons, Marta Folkmane
Darba pasūtītājs: Rīgas Starptautiskais kinofestivāls
Darba radīšanas laiks: 2022. gada oktobris

Darba īss apraksts

9. Rīgas Starptautiskais kino festivāls (RIGA IFF) bija izvēlējies savu vizuālo identitāti balstīt uz pretrunīgi vērtētā un reizēm šokējošā, bet nenoliedzami ģeniālā režisora un rakstnieka Pjēra Paolo Pasolīni dzejoļa rindiņu, kas ir festivāla retrospektīvās programmas centrā: “Dienišķais labā un ļaunā juceklis” (The sweet chaos of daily good and evil). 2022. gada vizuālā identitāte tika veidota kombinējot dažādus ilustrētus, abstraktus un viennozīmīgus objektus, papildinot tos ar īpašu teksta lietojumu atbilstoši gada tēmai (sauklim), īpašu vērību pievēršot aktuālajiem notikumiem pasaulē, analogajam, viegli saprotamajam un cilvēcīgajam.