Kampaņa «Riga Pride 2023 — Atplauksti».

Darba autors: Artūrs Meļņiks un Māra Čaure
Darba pasūtītājs: LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka”
Darba radīšanas laiks: 2023. gads

Darba īss apraksts

Rīgas praids vēlējās radīt, krāšņu, svinīgu, draudzīgu un iekļaujošu komunikāciju, kas liktu atplaukt ikvienam, jo praids no protesta ir kļuvis par dažādības svinībām. Ziedi ir vijušies cauri LGBTQ kopienas vēsturei jau kopš 6. gadsimta pirms mūsu ēras, kad sengrieķu rakstniece Sapfo rakstīja dzeju savai mīļotajai, saistot viņu ar vijolītēm. Kopienai vienmēr ir nācies meklēt slepenus saziņas veidus, lai atrastu sev līdzīgos. Iedvesmojoties no Viktorijas laikmeta slepenās ziedu valodas, koncepts ceļ gaismā kopienas vēsturi un slepenās komunikācijas metodes, radot izglītojošu un iekļaujošu saziņu, kas akcentē daudzveidību mums apkārt.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Līdz šim, lielākoties, komuinikācijā par praidu tika izmantoti sabiedrībā jau zināmi simboli, kā piemēram, varavīksnes karogs, kas ir vienojošs elements seksuālajām orientācijām, identitātes piederībām, subkultūrām, kā arī domai par līdztiesību. Tomēr katrai šai sociālajai grupai ir savs, atsevišķs karogs, kurš ir mazāk zināms plašākai sabiedrībai. Komunikācijā vēlējāmies būt personiskāki, uzrunājot katru individuāli, akcentējot viņu karogu, tā krāsu un speciāli piemeklēto ziedu, kā jaunu simbolu, kas balstīts vēsturē. Koncepts ir viegli papildināms un attīstāmas dažādos stilos, un arī laikos – Baltijas praidā, kas nākošgad notiks Rīgā, mēs turpināsim šo ziedu vadmotīvu, papildinot komunikāciju ar jauniem varoņiem, kas veltīti kaimiņu valstīm un citiem.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Jaunā vizuālā koncepta mērķis bija radīt prieka un svētku sajūtu ne tikai kopienai, bet arī plašākai sabiedrībai, parādot, ka tā var būt pieejamāka un iekļaujošāka. Vēlējāmies vairot izpratni par LGBTQ kopienu, pielietojot jaunus veidus kā informēt sabiedrību par esošo nevienlīdzību, diskrimināciju un naidu, kas ir vērsts pret kopienu. Kā arī radīt līdzcilvēkiem kaut ko īpašu un personisku, kas liktu viņiem atplaukt smaidā, sirdī un garā. Risinājums tika balstīts uz komunikācijas maiņu par šo tematu, izvēloties citu vizuālo valodu, ieviešot jaunus simbolus par kuriem sabiedrībā nav izveidojušies aizspriedumi, kā tas ir noticis ar “varavīklsnes karogu”. Tas rezultējies ar plašāku sabiedrības uzmanības piesaistīšanu, atbalstītāju un draugu loku paplašināšanu, kā arī, ar internacionālu interesi par jaunajiem simboliem.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Jaunais koncepts ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar LGBT un viņu draugu apvienību “Mozaīka” un praida brīvprātīgo komandu, pētot vēsturi, simbolismu, un sabiedrības attieksmi pret kopienu. Lai realizētu ideju, tika pieaicināta ilustratore Māra Čaure un animators Zigfrīds Niklavičš. Kopā ar alus darītavu “Labietis” tika izvediots šim cilvēktiesību notikumam veltīts alus. Pateicoties “Clear Channel”, bija iespēja plašāk uzrunāt sabiedrību, aicinot tiem atplaukt. Kopā ar Daini Rudeni, Eviju Celmu un “TVNET” grupu, tika radīts pirmais sienu gleznojums, kas ir veltīts LGBTQ kopienai. “Swedbank”, kā viens no lielākajiem Rīgas praida atbalstītājiem, izveidoja īpašu puķu dobi, akcentējot dažādību un iekļaušanu. Arī pati Rīgas praida komanda, domājot par dažādo Latvijas dabu, kopā ar Latvijas dabas fondu, iesēja pilsētas pļavu Buru ielas skvērā

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Rīgas praida jauais vizuālais koncepts, pilda savu komunikācijas funkciju, radot pievilcīgu vizuālo tēlu, piesaistot uzmanību ar neredzētu pieeju, skaidrojot vēsturi un aktuālos notikumus, sabiedrības dažādību un iekļaušanu, kas ir balstīts uz organizācijas specifiku. Šādā metodē sabiedrība var uzzināt vairāk par kopienu un dabu, kas mums ir apkārt. Tehnoloģiskais risinājums ļauj koncepta materiālus pielāgot dažādiem notikumiem un formātiem, kā piemēram, forumiem, lekcijām, darbnīcām, atceres un svētku dienām, un ikdienas komunikācijai digitālajā vidē.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Vizuālās identitātes estētika veidota iedvesmojoties no daudzvedības, kas mums ir apkārt – dabas, vēstures un kopienas, kas turpina tiekties uz izaugsmi un meklē veidus, kā par spīti visām dzīves problēmām uzziedēt savā būtībā un skaistumā. Apvienojot laikmētīgo ilustrāciju stilu ar košām krāsām un vēsturisko aspektu, dizains ticis veidots kā botānikas kartītes, kas idinficē augu un sabiedrības grupu, kas papildināts ar aprakstu par to, galvenokārt kā saziņas rīkus izmantojot digitālos risinājumus. Komunikācijas tonis ir draudzīgs, viegli uztverošs, skaidrojošs un iekļaujošs.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Ņemot vērā, ka nevalstiskā organizācija “Mozaīka” ir ar ierobežotām finansiālām iespējām, bet ar būtisku misiju, jaunais koncepts ir izstrādāts bezmaksas, pie idejas piesaistot cilvēkus, kuri tic pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā un iestājas par vienlīdzību un taisnīgumu. Jaunais komunikācijas koncepts, ļauj to adaptēt dažādiem grafikas stiliem, sekojot līdzi vizuālajai attīstībai globāli, padarot šo domu ilgspējīgu. Koncepts ir realizējams ne tikai digitālā vidē, bet arī jebkuram, kam ir iespēja izveidot puķu dobes veltot tās kopienai, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Tas var uzlabot cilvēku izpratni un attieksmi pret kopienu acīm tīkamā veidā, padarot arī vidi krāšņāku. Arī citas valstis ir ņēmušas piemēru no Rīgas praida un savu komunikāciju saista ar ziedu vadmotīvu.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Ar jaunās vizuālās komunikācijas palīdzību LGBT un viņu draugu apvienībai “Mozaīka” izdevās uzrunāt plašāku sabiedrību, skaidrojot tai valstiska līmeņa problēmas cilvēktiesību perspektīvā – nevienlīdzību, diskrimināciju un naidu, ar kuru kopiena saskaras ikdienā. Izdevās iekļaut vairāk sabiedrībā kopienas cilvēkus un atrast jaunus atbalstītājus un draugus, kas palīdz organizācijai iestāties par drošāku un iekļaujošāku valsti visiem tās pilsoņiem.

Links uz video vai citu saiti

https://www.instagram.com/reel/Cp4S4D0IIAl/