Komunikācijas kampaņa «Rīgas Drosmes un prieka vasara 2023»

Darba autors: Valters Kalsers un biedrība Mākslas birojs
Darba pasūtītājs: Rīgas dome
Darba radīšanas laiks: 2023.gada jūlijs

Darba īss apraksts

Jau otro gadu galvaspilsētā tika īstenota Rīgas Drosmes un prieka vasaras kultūras programma, kas aicināja iepazīt pilsētas apkaimes, satikties ar kaimiņiem un izbaudīt daudzveidīgu laikmetīgās kultūras pasākumu klāstu. Rīgas Drosmes un prieka vasaras komunikācijas kampaņa šogad izcēla katras apkaimes unikalitāti, vēsturi un kultūru. Grafiskajā dizainā simboliski tika iestrādātas apkaimēm raksturīgās atpazīšanas zīmes, piemēram, Zolitūdes hipodroms, Čiekurkalna ūdenstornis, Torņakalna tilti pār dzelzceļu un Brasas Lielo kapu pavasara zilās puķītes.

Idejas oriģinalitāte un jaunrade

Rīgas Drosmes un prieka vasaras 2023 kampaņa balstīta kultūrizglītības, vietas piesaistes un kopienas identitātes vērtībās. Kopumā Rīgas Drosmes un prieka vasaras vizuālajā dizaina sistēmā izšķirtas divpadsmit dažādas Rīgas apkaimes. Katrai no divpadsmit apkaimēm tika izvēlēti trīs simboli, kas veido tās unikālo rakstu, un vizuālās identitātes krāšņā estētika atsaucas uz globālu tendenci svinēt lokālo vēsturi. Komunikācijas kampaņas oriģinalitāte un jaunrade slēpjas tieši lokālā un globālā apvienojumā.. Stāsti par simboliem iekļauti ne tikai izglītojošā komunikācijas kampaņā, kurā tiek atšiferēta katra simbola nozīme un vieta katrā konkrēta apkaimē, bet arī tie iekļāvās kultūras programmas saturā — piemēram, apkaimju tematiskajās ekskursijās, kā arī apkaimju svētkos.

Problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam

Rīgas Drosmes un prieka vasara aptvēra aptuveni 200 dažādu pasākumu, kas norisinājās 12 dažādās apkaimēs, un ko vienoja sauklis «Drosme un prieks dzimst, kur satiekamies». Līdz ar to galvenā problēma bija radīt dizaina sistēmu, kas no vienas puses rada sajūtu par vienotu vizuālo tēlu un nepazūd kopējā vizuālajā plūsmā, bet no otras puse izceļ katras apkaimes īpašo un unikālo. Konceptuāli nolēmām, ka vizuālajai identitātei ir jāatspoguļo katras norises vietas kultūrvēsturiskie apkaimes identitātes simboli, kas iekļāvās vienotā vizuālā valodā.

Koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā

Izstrādājot programmas radošo koncepciju, «Mākslas birojs» kopā ar Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centra speciālistiem centās apzināt katrai apkaimei raksturīgās identifikācijas zīmes, taču ātri secināja, ka tam nepieciešams nevis skats no malas, bet vietējo iedzīvotāju redzējums, tāpēc simboli tika izvēlēti sadarbībā ar apkaimju biedrībām, kas ir tiešais kanāls pie Rīgas iedzīvotājiem. Rezultātā tapusi unikāla zīmju sistēma, kas izceļ katras apkaimes kultūrvēsturi un atļauj izcelt to unikalitāti ar izglītības komunikācijas kampaņas palīdzību. Piemēram, par Čiekurkalna atpazīstamības zīmi kļuvis izcilā arhitekta Vilhelma Bokslafa 1912. gadā projektētais ūdenstornis, kas atrodas Gaujas ielā 21. Savulaik tas ir bijis Rīgas lielākais ūdenstornis, un arhitektoniski tas saistāms ar jūgendstilu.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums

Rīgas Drosmes un prieka vasaras vizuālā valoda ir balstīta fleksiblā vizuālā sistēmā, kuras mērķis ir piedāvāt instrumentu kopumu, kas spēj ne tikai pielāgoties dažādiem medijiem un izmēriem, bet ari kontekstuāli un saturiski nodot vēstijumu lokālu apkaimju ietvarā. Vizuālās sistēmas pamatprincips ir balstīts modulārā režģī, kas spēj adaptēties atbilstoši materiālu funkcionalitātei. Mainot individuālo elementu izmēru režga ietvarā, iespējams spēlēties ar elementu savstarpējam proporcijām, kas katram materiāla veidam nodrošinā dinamisku un unikālu izskatu. Saturiski šis režģis var tikt piepildīts ar plašu modulāru simbolu un ornamentu klāstu, kas atsaucoties uz apkaimes vēsturi, kā arī latvisko ornamentālismu, ļauj būvēt dažādus jaunus un vecus naratīvus.

Estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas

Vizuālā valoda būvēta turpinot Latvijas vēsturisko ornamentu lietošanas tradīciju. Latviskais raksts kā mitoloģiskais raksts un piederības zīme vienmēr ir mijiedarbojies ar tā dekoratīvo dabu. Arī tuvākā pagātnē šo praksi turpinājuši dažādi funkcionālās un dekoratīvās mākslas pārstāvji — mākslinieki, kuri savā daiļradē izmantoja latvisko ornamentu un citus kultūrvēsturiskus elementus, piemēram, Jūlijs Madernieks, Jānis Krievs, Voldemārs Krastiņš, Rihards Zariņš un citi. Mūsu gadījumā šo elementu formas tiek piepildītas ar jauniem simboliem un stāstiem, tādējādi neimitējot aizgājušo, bet gan meklējot jaunu valodu, kas spētu uzrunāt mūsu paaudzi.

Ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums

Projekta rezultātā radīta unikāla 12 Rīgas apkaimju identitāte, ko potenciāli nākotnē var izmantot kā vietas atpazīšanās zīmi. Līdzīgi kā to, piemēram, iezīmē dažādi valsts simboli. Šī vizuālā identitāte ir maināma, papildināma un attīstāma uz visām Rīgas apkaimēm. Rīgas Drosmes un prieka vasaras identitāti kopumā ieraudzījuši gan ap 300 000 klātienes apmeklētāju pasākumos, gan arī lokālā un starptautiskā komunikācijā (digitālā reklāma, sociālo tīklu u.c.) šī kampaņa sasniegusi ap 10 00000 auditoriju.

Sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība

Komunikācijas kampaņā tika īpaši domāts par apkaimju iedzīvotāju iesaisti tās radīšanā (sadarbībā ar AIC), kā arī tika izvirzīti kritēriji par fontu nolasāmību, saskatāmību, lielāku vizualitāti un atsaucēm uz Rīgas apkaimju kultūrvēsturiskiem simboliem. Komunikācijas kampaņā tika īpaši domāts par to, lai iedzīvotāji, kuri nelieto sociālos tīklus, var piekļūt saturam- kampaņa publiskajā telpā, daudzzīvokļu namu liftos, lielveikalos, sabiedriskajā transportā un citur.

Links uz video vai citu saiti

https://www.youtube.com/watch?v=DKETTQJ1Ei0